Un apunt cap a la sostenibilitat mediambiental

support_review-compressor

Pot ser una aspiració per a qualsevol ciutadà contribuir a la millora de l’espai mediambiental del lloc on resideix. I ho podem dir principalment perquè gràcies a la nostra manera d’actuar i a la nostra conducta, som actors directes en la transformació del nostre hàbitat, influïm en ell modificant-lo i no sempre de forma sostenible . Ara bé, la nostra aportació cap a una sostenibilitat mediambiental cal que vingui determinada per diferents aspectes. En primer lloc per solidaritat i compromís amb el nostre entorn, de fet és aquell context on vivim i treballem, i no només per nosaltres, sinó també ho serà per a les properes generacions. I un segon aspecte no menys important també, sota una perspectiva més pragmàtica com és, la de possibilitar l’estalvi de la nostra economia domèstica.

Hi ha moltes possibilitats d’actuació que poden ajudar a establir un territori més humà amb un menor cost ambiental i energètic. La millora dels rendiments ambientals en els nostres habitatges, és un primer pas a seguir. És sense cap dubte un exercici a l’abast de cadascun de nosaltres que ens vindrà recompensat al ser protagonistes d’un entorn més sostenible i en conseqüència més humà.

Així doncs, els projectes d’edificació hauran de preveure diferents actuacions d’índole passiu com són entre d’altres. una ventilació creuada a les cases. Ventilació que permeti la circulació d’aire sense la utilització d’aparells de climatització, integració de la vegetació com a filtres en els nostres habitatges, etc. . De la mateixa manera amb la inclusió d’elements actius com per exemple, incorporant als seus edificis mètodes d’obtenció d’aigua calenta sanitària i calefacció més sostenibles, la utilització de plaques solars i fotovoltaiques, reutilitzaciò d’aigues etc.. Propostes que cada cop més ciutats com Barcelona estan fent aquesta tasca i que obligen a complir per l’obtenció de les llicències d’obres dels nous projectes.

De tota manera, de forma individual podem tenir cert tipus de conductes i intervencions que poden servir-nos per racionalitzar la qualitat de les nostres vivendes, i d’aquesta manera contribuir en conseqüència a l’eficiència energètica de les nostres llars.
A manera d’exemple, intentant reduir al màxim la generació de residus, millorant l’envoltant dels nostres edificis i conseqüentment reduint la demanda energètica, amb especial atenció a les finestres i balconeres, revisant i millorant les nostres instal·lacions de calefacció i refrigeració, establint la millora de les instal·lacions comunes del nostre edifici a la comunitat, com la il·luminació, sensors de llum presencials, etc. Incidir en l’optimització i racionalització de les nostres instal·lacions de subministrament, estalvi d’aigua, electricitat etc. En aquest últim aspecte cal destacar que actualment la tecnologia LED permet estalvis considerables en el consum d’electricitat.

És un primer pas per ser partícips d’una posició compromesa amb el demà i així poder dibuixar la ciutat del futur. Les nostres ciutats forçosament hauran de ser més sostenibles i dotar als seus habitants d’una major qualitat de vida . És la nostra responsabilitat . Ni més ni menys haurem contribuït amb el nostre petit gra de sorra a un menor impacte ambiental i a gaudir d’un entorn més agradable. Reflexions totes elles que a banda, influiran de manera grata en les nostres butxaques.

Jaume de Oleza, 05.02.16

Arquitecte

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio